Woensdag 27 mei 2020

Minder jonge vrijwilligers

Uit de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS, welke is gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn, blijkt dat 1 op de 5 jonge vrijwilligers actief is binnen de sport.

In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. De reden om vrijwilligerswerk te doen is omdat ze het leuk vinden of het belangrijk vinden iets voor een ander te doen. Zo’n 12% ziet vrijwilligerswerk als een mogelijke opstap naar betaald werk.  

Jonge vrijwilligers zijn voornamelijk actief bij sportverenigingen, namelijk 20%. Jongens zijn iets meer actief binnen de sportverenigingen dan meisjes (22 tegen 18%).

In 2019 gaf 45% van de Nederlandse jongeren aan zich minstens één keer als vrijwilliger te hebben ingezet, tegen 49% in 2017. Het aantal jongeren dat vrijwilligerswerk doet is afgenomen ten opichte van voorgaande jaren.

Lees het volledige artikel op de site van het CBS.