Vrijdag 09 november 2018

Minimumloon stijgt, en tijd-voor-tijd alleen nog mogelijk bij cao

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019. Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld.

Lees verder op sportwerkgever.nl.