Donderdag 27 augustus 2015

Minimumloon voor AOW’ers

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, ontvangen met ingang van 1 juli 2015 ten minste het minimumloon. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies worden zij gelijkgesteld met jongere werknemers. De Wet aanpak schijnconstructies richt zich op het voorkomen van verdringing van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt. 

Kijk op sportwerkgever.nl om te zien of er voor uw sportorganisatie veranderingen van toepassing zijn.