Donderdag 16 juli 2015

Mogelijkheden om aan banenafspraak te voldoen uitgebreid

De Quotumwet moet werkgevers stimuleren om de Participatiewet na te leven door meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Die afspraak wordt naar verwachting gemakkelijker na te leven doordat het doelgroepregister sneller gevuld wordt nu mensen met een ziekte of handicap zelf een zogenaamde Beoordeling arbeidsvermogen kunnen aanvragen. Een gunstige ontwikkeling, want vanaf 2017 kunnen bedrijven die niet aan de norm voldoen per niet ingevulde arbeidsplaats een boete (‘quotumheffing’) van 5.000 euro krijgen.

Kijk op sportwerkgever.nl voor meer informatie en inspiratie over het doelgroepregister.