Woensdag 24 april 2019

Neem deel aan de pilot ‘Stimuleren van eigen regie met keuzebudgetten’

Meld je nu aan voor de pilot indien jouw organisatie eigen regie en keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden mogelijk wil maken. Medewerkers hebben dan simpelweg - binnen de door de werkgever gestelde (financiële) kaders - een keuzebudget dat zij kunnen besteden om bijvoorbeeld te investeren in de eigen persoonlijke ontwikkeling door het budget aan te wenden voor het volgen van een opleiding of training. Daarnaast bestaat de optie om een deel van de waarde van de regelingen uit de cao aan te wenden voor de aanschaf van een aantal extra bovenwettelijke vakantiedagen. De inzet van deze extra dagen wordt in overleg met de leidinggevende bepaald. Op deze wijze wordt meer maatwerk geboden in arbeidsvoorwaarden en wordt de medewerker gefaciliteerd om deze te laten aansluiten bij zijn levensfase en omstandigheden.

Lees meer over de pilot en meld je aan via sportwerkgever.nl.