Woensdag 07 oktober 2015

“Niemand is af”

Wie de ontwikkelingen op werkenindesport.nl volgt, heeft kunnen lezen dat rondom de ingebruikname van het E-portal Ontwikkel jezelf! workshops voor leidinggevenden zullen worden georganiseerd om ze onder andere te ondersteunen in het voeren van loopbaanbegeleidingsgesprekken. Fransje van Straten, adviseur P&O bij het Huis van de Sport, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de workshops. “De noodzaak om hiermee aan de slag te gaan wordt steeds duidelijker, de wereld om ons heen verandert.”

Meubelmaker

Fransjes’ eigen loopbaan is zoals ze zelf zegt ‘niet logisch’: “Ik kom niet uit de sport. Ik volgde eerst een universitaire studie bestuurskunde, daarna ben ik naar de MTS gegaan om me te laten opleiden tot meubelmaker. En zo kom je dan terecht in het Huis van de Sport”, lacht ze. “Vanuit mijn rol als adviseur P&O in het Huis van de Sport ben ik betrokken bij loopbaan en ontwikkeling. Zo kwam ik ook met het E-portal in aanraking en bij de workshop die wordt ontwikkeld voor leidinggevenden.”

Viva-testjes

Aan de ontwikkeling van het E-portal ging een testfase vooraf. Fransje kreeg als testpersoon ook een eerste indruk. “Mijn eerste gedachte was dat het niet van die luchtige Viva-testjes zijn”, vertelt ze. “Het zijn best pittige opdrachten, je moet er echt voor gaan zitten. Maar je kunt er dan ook echt wat mee. Het er mee bezig zijn en de uiteindelijke resultaten zijn enorm waardevol voor werknemers.”

Voor en door de sport

Om werkgevers en leidinggevenden binnen de sport te ondersteunen in het voeren van het juiste gesprek worden parallel aan de ingebruikname van de E-portal workshops voor leidinggevenden georganiseerd en is een toolkit ontwikkeld. “Het idee achter het ontwikkelen van die workshop was dat het mooi zou zijn als we dat in de sport zélf zouden doen”, vertelt Fransje. “Je kunt daar ook bestaande pakketten of producten voor gebruiken, maar het is juist goed om die kennis voor de sport te ontwikkelen en te behouden. Daarom willen we binnen de sport de workshops ook aan elkaar geven: train de trainer. Wij trainen de leidinggevenden, en zij trainen op hun beurt weer anderen. Zo wordt het een workshop voor en door de sport. En dat is goed gelukt. Met een aantal HR-professionals begonnen we aan het traject. Voor leidinggevenden staat er nu een mooie startcursus.”

Gesprekstechnieken

Wat kunnen werkgevers en leidinggevenden straks verwachten van de workshop? “Dat is tweeledig”, licht Fransje toe. “Enerzijds gaan we er op in waarom je met je medewerkers een loopbaan-/ontwikkelingstraject zou aangaan. Hoe krijg je ze zo ver? Welke weerstand kun je verwachten? Niet iedereen houdt van verandering. Anderzijds gaan we in op hoe je zo’n gesprek dan voert, het verschil tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken en bijvoorbeeld de verschillende gesprekstechnieken. Het E-portal wordt binnen de workshop ook benoemd als instrument. We willen werkgevers aanmoedigen om hun werknemers te stimuleren het te gebruiken als input voor gesprekken.”

Stil blijven zitten waar je zit kan niet meer

Sommige werkgevers zijn al heel bewust bezig met het loopbaanontwikkelingstraject. “Die hechten er veel belang aan en besteden er van nature al veel aandacht aan”, vindt Fransje. “Maar voor andere werkgevers en leidinggevenden is het goed een workshop te volgen omdat ze minder bekend zijn met het onderwerp. De noodzaak tot het in beweging blijven wordt steeds duidelijker; de wereld om ons heen verandert en dus ook de eigen organisatie. Er ontstaan nieuwe functies en bestaande functies veranderen of verdwijnen. Het is aan de leidinggevende om medewerkers te stimuleren en de kans te geven zich te blijven ontwikkelen. Niet iedere medewerker zal de zelfde ambities hebben. De een wil directeur worden, de ander is content met zijn huidige functie. Toch zal iedereen zich moeten blijven ontwikkelen. Bij ontwikkelen denken we vaak aan een dure opleiding, maar dat hoeft niet. Je kan gecoacht worden door een collega, stage lopen binnen of buiten de organisatie of trainingen volgen die worden aangeboden binnen de sport. Ook hier is aandacht voor in de workshop: hoe kan ik mijn werknemers begeleiden met de middelen die beschikbaar zijn? Hoe dan ook moet je er wel over blijven nadenken. Stil blijven zitten waar je zit tot je 68e kan echt niet meer. Niemand is áf.”

Duurzame inzetbaarheid

“Zelf ben ik nu ruim 8 jaar in dienst bij het Huis van de Sport en ik ben hier begonnen als medewerker P&O. Gedurende mijn dienstverband zijn mijn werkzaamheden verschoven van beheer naar advies en ben ik sinds enkele jaren adviseur P&O. Mijn leidinggevende heeft hier een grote rol in gespeeld. Door het geven van vertrouwen en het creëren van mogelijkheden heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen tot wat ik nu ben. Duurzame inzetbaarheid is echt van groot belang. Misschien komt iemand ergens anders beter tot zijn recht, of dat nu in een andere functie of zelfs in een andere organisatie is. Als leidinggevende moet je ervoor zorgen dat je medewerkers blijven passen, dat ze mee kunnen groeien in een veranderende organisatie. Leidinggevenden doen er dan ook goed aan aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling en de workshop is een goed begin.”

De workshop

De sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) hebben in de CAO een gezamenlijke visie opgesteld inzake Loopbaan en Ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid is de kern van dit thema. Door middel van het E-portal Ontwikkel jezelf! en de workshop van leidinggevenden in het voeren van loopbaangesprekken, wordt voorzien in de facilitering van werknemers en leidinggevenden voor een duurzame sportsector.
'Ontwikkel jezelf!' is mede tot stand gekomen door de inzet en financiële ondersteuning vanuit werkenindesport.nl en het arbeidsmarktfonds Samen Presteren.

Mail of bel voor meer info over de workshop 'Leidinggeven aan loopbaan & ontwikkeling': info@sportwerkgever.nl of 026 4834450.