Dinsdag 15 september 2015

Nieuw: E-portal Ontwikkel jezelf!

Op 15 september 2015 is het E-portal Ontwikkel jezelf! voor loopbaanontwikkeling in de sport officieel in gebruik genomen. Dit portaal is speciaal ontwikkeld voor de 3700 werknemers die in de sportsector werkzaam zijn en vallen onder de CAO Sport!

Waarom?

In een sterk veranderende wereld wordt er ook in de sportorganisaties steeds meer een beroep gedaan op andere en soms ook nieuwe vaardigheden. Alleen al om deze reden is er een belang om werknemers te activeren de eigen inzetbaarheid op peil te houden. Met behulp van het loopbaanportal kun je als werkgever de leidinggevenden en medewerkers ondersteunen in het vaststellen van competenties en ambities. Het helpt hen om helder en concreet te maken wat nu en in de toekomst in het werk belangrijk is.
Als organisatie kun je zo meebewegen in een veranderende sportmarkt en ben je wendbaar om snel te kunnen inspelen op deze veranderingen in de markt.

Wat is het?

Iedere werknemer in de sector krijgt in het portal toegang tot een 'eigen pagina'. Het portal voorziet nu nog in twee zogenaamde programma’s: 'Hoe word ik beter in mijn werk?' en 'Mijn Loopbaan'. Een programma bestaat uit zowel wetenschappelijk gevalideerde testen als uit opdrachten. Een eenmaal doorlopen programma leidt tot een presentatie van het profiel van de werknemer met zijn kwaliteiten, wensen en ambities. Sommige van de resultaten van de testen en opdrachten kunnen gedeeld worden met collega’s, vrienden of familie met het verzoek om feedback te geven op de inhoud. Het is uiteraard geheel aan de medewerker om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Wat kunnen wij er als organisaties mee?

De bevindingen en resultaten verkregen uit de presentaties vormen de basis voor zogenaamde loopbaan- en/of ontwikkelingsgesprekken tussen een werknemer en de leidinggevende. In deze gesprekken stel je werknemers in staat competenties en ambities af te stemmen op de organisatiedoelen. Medewerkers worden zich daardoor meer bewust van de richting waarin de organisatie zich beweegt. Lees ook het artikel E-portal: goud voor de sportsector over de eerste ervaringen die je collega's opdeden in de testfase.

Hoe verder?

Parallel aan de ingebruikname van de E-portal Ontwikkel jezelf! zullen leidinggevenden ondersteund worden in het voeren van een loopbaan- en ontwikkelgesprek. Daartoe is met een achttal medewerkers uit de sport een workshop ontwikkeld. Deze wordt dit najaar aan de leidinggevenden uit de sector aangeboden. Binnenkort daarover meer.

Verder tref je voor je medewerkers in het artikel Beweeg mee, ontwikkel jezelf! meer informatie over het E-portal aan. Wijs je werknemers op deze informatie. Het streven is om binnen korte tijd zoveel mogelijk medewerkers in de sport geregistreerd te hebben op het E-portal. Op diverse plaatsen zal er deze dagen (en ook daarna) aandacht geschonken worden aan het portal.
Het portal is slechts een 'tool' en zal pas effectief en van blijvende waarde voor werknemers én de organisatie zijn, als er samen concreet mee aan de slag wordt gegaan. Wij komen graag langs om in jouw MT een presentatie te geven over het E-portal en de opzet van loopbaan- en ontwikkelgesprekken.

Vragen?

Uiteraard hopen wij dat zoveel mogelijk sportorganisaties deze gesprekken gaan voeren en met het E-portal aan de slag gaan. Indien daarbij hulp gewenst is, vernemen wij dat graag. Vragen kun je stellen via info@werkenindesport.nl.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk hier alle informatie over het E-portal Ontwikkel jezelf!

 

De initiatiefnemers

Het E-portal Ontwikkel jezelf! is mogelijk gemaakt door het Arbeidsmarktfonds ‘Samen Presteren’ en ‘werkenindesport.nl’. Initiatiefnemers zijn de sociale partners uit de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) en NOC*NSF. Het E-portal is voortgekomen uit één van de thema’s die tussen sociale partners zijn afgesproken in het kader van de CAO Sport en ondersteunt het streven van de sociale partners naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector.