Donderdag 27 oktober 2016

Nieuwe Arbowet uitgesteld

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid gaat de Arbowet veranderen. Naar verwachting zal de nieuwe wet pas medio 2017 van kracht worden en niet op 1 januari zoals eerder werd aangegeven. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts, de positie van de preventiemedewerker, en de betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Ook zijn er plannen voor een basiscontract en daarnaast zal het toezicht op naleving van de wet geïntensiveerd worden.

Lees het hele artikel op sportwerkgever.nl.