Dinsdag 13 augustus 2019

Nieuwe cao voor zwembaden en zwemscholen

WiZZ heeft samen met de vakbonden FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen een nieuwe cao gesloten voor de werkgevers en werknemers in de zwembaden en zwemscholen. De nieuwe cao loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Naast afspraken over het vergroten van de zwemveiligheid zijn er afspraken gemaakt over een loonstijging. 

Loonstijging

Per 1 oktober 2019 stijgen de lonen met 2 procent. Per 1 juli 2020 komt daar een stijging van wederom 2 procent bovenop.

Zwemveiligheid

Binnen de nieuwe cao staat zwemveiligheid wederom hoog in het vaandel. De sociale partners gaan samen zorgen voor een landelijk geldend eenduidig toezichtprotocol. Als onderdeel van de cao hebben de werkgevers afgesproken met de vakbonden dat een werknemer niet langer dan 3 uur aaneengesloten toezicht houdt of lesgeeft. De exacte uitvoering van deze maatregelen worden in de nieuwe cao meegenomen onder het kopje veiligheid.

Werk-privébalans

WiZZ en de vakbonden zijn van mening dat we met de nieuwe cao duurzame inzetbaarheid en vitaliteit naar een hoger plan tillen. Daarom komt in de Sociale Agenda hier ook de focus op te liggen. Middels een pilot met het jaarurenmodel willen we zorgen dat het werkaanbod van de werkgever nog beter wordt afgestemd op de werk-privébalans van de werknemers.

Wanneer de nieuwe cao-tekst gereed is, wordt deze gepubliceerd op de website van WiZZ.