Vrijdag 03 juli 2015

Nieuwe ontslagprocedure vanaf nu in werking

Het arbeidsrecht verandert in hoog tempo door de Wet werk en zekerheid (WWZ). Sinds 1 juli geldt ook de nieuwe ontslagroute. De nieuwe ontslagprocedure kan mogelijk tijd en geld besparen. Er bestaat nog steeds een duaal ontslagstelsel in Nederland, maar werkgevers hebben sinds 1 juli niet langer een vrije keuze als het gaat om de ontslagroute. De ontslagreden gaat de route bepalen. Bij bedrijfseconomische redenen en na twee jaar ziekte van de werknemer kan bij UWV een ontslagvergunning worden gevraagd (opzegging). Sinds 1 juli is het bij ontslagaanvragen wegens langdurige ziekte en bedrijfseconomische redenen verplicht het aanvraagformulier op uwv.nl in te vullen. Hierdoor is de kans groter dat werkgevers in een keer een complete ontslagaanvraag indienen.

Lees op sportwerkgever.nl meer over de nieuwe ontslagprocedure waar je als werkgever vanaf nu rekening mee moet houden.