Maandag 12 januari 2015

Nieuwe werknemer wegwijs maken in de sport

Ben je werkgever in de sport en heb je zojuist een nieuwe werknemer in dienst genomen? Dan is het belangrijk hem of haar wegwijs te maken in de sport. Heel veel lijkt al snel vanzelfsprekend als je langere tijd in een sector werkzaam bent. Voor een nieuwe werknemer is het echter prettig op weg te worden geholpen om zijn weg te vinden. Wellicht is er een (intern) inwerkprogramma voor nieuwe werknemers in je organisatie. Daarnaast kun je gebruik maken van de kennis van je collega's in de sport en je nieuwe werknemer aanmelden voor de introductiedag ‘Werken in de sport’.

Introductie 'Werken in de sport'

Tijdens de Introductie ‘Werken in de sport’ wordt kennisgemaakt met de sportsector, geleerd hoe de sport werkt én hoe er in de sport wordt gewerkt. De deelnemers zijn na het volgen van het programma beter in staat zelfstandig de weg te vinden in het veld van sportinstanties, overheden en andere stakeholders die in het netwerk van de sport participeren. Bovendien maken ze kennis met collega’s en andere vakgebieden. De brede aspecten van de sport worden vanuit verschillende thema’s (ambities, structuur, financiering en samenwerking) uitgebreid behandeld. Bovendien staan diverse belangrijke competenties centraal: denk bijvoorbeeld aan samenwerken, netwerken, initiatief nemen, politieke
sensitiviteit en communicatieve vaardigheden. Met gevarieerde werkvormen en interactie met elkaar vertalen de deelnemers de behandelde thema’s gelijk naar hun eigen werksituatie.

Doelgroep

Functionarissen die starten met een baan bij een sportbond. Doel is dat alle nieuwe medewerkers bij één van de sportbonden en NOC*NSF in hun eerste maanden deelnemen aan de Introductie ‘Werken in de sport’. Deze dag is een vast onderdeel in de introductie die de medewerker bij de eigen organisatie krijgt.

De inhoud

  • de structuur van de sport; welke organisaties bevinden zich op het speelveld; privaat – publiek, lokaal tot internationaal en wat zijn hun doelen en werkwijze;
  • financiering van de sport; de verschillende geldstromen worden toegelicht o.a. Lotto, VWS, contributies, sponsoring);
  • sportbeleid; Sportagenda 2016, meerjarenbeleidsplannen van bonden, trends en ontwikkelingen;
  • welke competenties zijn nodig om het werk succesvol uit te voeren?

Duur en locatie

De introductie duurt één dag (van 9.00 – 17.00 uur) en wordt op locatie (bij sportbonden of NOC*NSF) georganiseerd.

Kosten

De deelnemersbijdrage is €250,- (excl. BTW) voor leden van NOC*NSF en €350,- (excl. BTW) voor niet leden van NOC*NSF.

Aanmelden

Voor aanmelden klik hier