Vrijdag 10 april 2015

Nieuwe wetgeving payrollbedrijven

Minister Asscher wil er met een nieuwe wet voor zorgen dat het verschil in rechten tussen vast en flexibel personeel verder wordt ingeperkt. Aanleiding vormde een radiocommercial van payrollbedrijf Tentoo, waarin werd aangeboden Asschers Wet werk en zekerheid te omzeilen. Het beeld dat met de commercial gecreëerd wordt, wijkt volgens de minister af van het eigenlijke doel van payrollbedrijven, namelijk het uitbesteden van administratieve taken.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.