Vrijdag 28 maart 2014

NOC*NSF SportAssist

NOC*NSF SportAssist is een project-, interim-management en adviesbureau binnen (de holding) NOC*NSF, dat voor sportbonden en NOC*NSF een blijvend resultaat realiseert op het gebied van besturen, organiseren en ontwikkelen van de sport. De inzet van NOC*NF SportAssist is tweeledig, zowel voor de inhuur van adviseurs voor een vraagstuk als de verhuur van medewerkers via de SportAssist formule.

Inzet NOC*NSF SportAssist bij vraagstuk
De vraag van een sportbond of NOC*NSF is altijd leidend bij deze betaalde individuele dienstverlening en is uiteraard afgestemd op de  opdrachtnemer. Dit kan een adviseur van NOC*NSF SportAssist zijn, maar ook een medewerker van een sportbond of NOC*NSF. In het laatste geval heeft NOC*NSF SportAssist een coördinerende rol.

Medewerkers inzetten via SportAssist formule
Daarnaast is de inzet van medewerkers uit de sport voor een SportAssist klus mogelijk via de SportAssist formule. Het inzetten van medewerkers van sportbonden en NOC*NSF via de SportAssist formule heeft als positief effect dat medewerkers binnen sportbonden en NOC*NSF andere werkervaring opdoen, zich verder kunnen ontwikkelen en kennis uitwisselen. Deze (tijdelijke) interne mobiliteit van medewerkers zorgt voor kennisuitwisseling en het opdoen van nieuwe werkervaring maar met behoud van deze specialisten binnen de sportsector. 

Kostendekkende vergoeding
NOC*NSF SportAssist heeft geen winstdoelstelling, maar is kostendekkend met betrekking tot personeelskosten, overhead en overige kosten. NOC*NSF SportAssist draagt daarnaast in haar werkwijze actief het beleid uit van de op dat moment leidende SportAgenda.

Diensten SportAssist
Naast het matchen van klantvragen en het uitvoeren van opdrachten organiseert NOC*NSF SportAssist ook introductiemodules in de sport op het gebied van besturen, werken in de sport, topsport en projectmatig werken.

De vraagstukken van NOC*NSF SportAssist lopen sterk uiteen maar NOC*NSF SportAssist biedt onder andere de volgende diensten aan:

  1. Kwaliteitsverbetering sporttechnische opleidingen
  2. Introducties in de sport 
  3. Herinrichting werkprocessen 
  4. Goed sportbestuur en minimale kwaliteitseisen 
  5. Samenwerking en clustering
  6. Meerjarenbeleidsplan

Interesse? 
De afdeling NOC*NSF SportAssist bestaat uit manager Koen Mühlradt en adviseurs Nicolien Nicolai, Sanne van Til en Richard Jacobs. Benieuwd welke rol de adviseurs van NOC*NSF SportAssist kunnen spelen voor uw organisatie? Of wilt u meer informatie over de SportAssist formule voor u of uw medewerkers? Neem dan contact op via sportassist@nocnsf.nl. U kunt ook contact opnemen met uw NOC*NSF accountmanager.