Woensdag 22 juli 2020

NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2 aanvragen uit het tweede noodpakket. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat mensen zich aanpassen aan de nieuwe (economische) realiteit. Daarom zijn werkgevers die de NOW 2-regeling aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen introduceert het kabinet de regeling NL leert door.

Wat is NL leert door?
De regeling NL leert door biedt werkenden en werkzoekenden (waaronder flexwerkers en zzp’ers) de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid online scholingsactiviteiten te volgen. Van werkgevers wordt verwacht dat zij hun werknemers stimuleren van deze regeling gebruik te maken en actief het gesprek aangaan met hun werknemers over leren en ontwikkelen.

Meer informatie vind je hier

Bron: sportwerkgever.nl