Dinsdag 07 juli 2020

Omzetderving sportsector loopt op naar 1,5 miljard euro

Het Mulier Instituut heeft met steun van het Ministerie van VWS en in samenwerking met een groot aantal partijen uit de sportsector onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronamaatregelen op de sportsector. De uitkomsten zijn opgenomen in de monitor Sport en corona en één van de eerste activiteiten van het nieuw opgerichte Kennisconsortium Sport en corona. 

De monitor gaat in op alle gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland, waarbij gekeken is naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).

Geconcludeerd kan worden dat de omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard euro. Voor ongeveer een derde van dat bedrag kunnen kosten worden bespaard en nog eens een derde wordt gecompenseerd met steunmaatregelen van de overheid. De resterende schade zal moeten worden opgevangen door de inzet van reserves en onttrekkingen van het eigen vermogen van sportorganisaties en sportbedrijven. De daadwerkelijke omzetderving en schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis over heel 2020 zal nog hoger zijn, doordat de coronamaatregelen deels nog blijven gelden na 1 juli 2020, en vanwege gevolgschade.

Lees meer op de site van het Mulier Instituut.