Dinsdag 22 december 2015

Onderhandelaarsakkoord CAO Sport 2016-2018

Cao-partijen zijn op dinsdag 15 december tot overeenstemming gekomen over een nieuwe CAO Sport. In tegenstelling tot afgelopen jaren gaat het om een overeenkomst voor drie jaar, waarbij een structurele loonstijging van 1,15 procent wordt toegekend en de eindejaarsuitkering met 150 euro wordt opgehoogd. Tot 900 euro in 2018. Ook is overeengekomen dat werkgevers in 2016 en 2017 0,2 procent afdragen aan het arbeidsmarktfonds van de sport ‘Samen Presteren’.

Lees meer over het onderhandelaarsakkoord CAO Sport 2016 - 2018 op sportwerkgever.nl.