Dinsdag 31 oktober 2017

Ondersteuning nodig op HR-vlak?

In vervolg op de eerdere berichtgeving van het Transitieteam NL Sport informeren we je hierbij over een ondersteuningsaanbod voor salaris- en personeelsadministratie, juridische en HR-ondersteuning.

Mede als gevolg van de sluiting van het Huis van de Sport en de beëindiging van de dienstverlening salarisadministratie door de KNVB, heeft een aantal bonden op korte termijn behoefte aan een nieuwe vorm van ondersteuning. De WOS en NOC*NSF hebben in het kader van het lopend onderzoek naar het instellen van een shared services HR geconcludeerd dat een tijdelijke oplossing voorhanden is.

Lees verder op sportwerkgever.nl.