Woensdag 07 december 2016

Onderzoek naar effect Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een onderwerp dat de nodige consequenties voor de sportsector met zich meebrengt, waarbij de beperking van de ketenregeling het meest in het oog springt. Sportverenigingen, zwembaden, fitnessorganisaties en andere sportorganisaties hebben hiermee te maken. 

Omdat volgend jaar de eerste feitelijke consequenties van de Wwz effect gaan krijgen, wil de WOS door middel van een enquête onderzoeken welke onderdelen van de Wwz nog nadere ondersteuning behoeven of om oplossingen vragen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de werking en de (on-)mogelijkheden van de wet bij jouw organisatie. Het invullen van de enquête helpt je misschien om ook zelf te realiseren welke consequenties de Wwz heeft op je personeels- en aannamebeleid.

Lees meer over het onderwerp op sportwerkgever.nl. Of vul meteen de enquête in.