Vrijdag 18 juli 2014

Ontwerpbesluit transitievergoeding

In ontslagkwesties zonder bijzondere omstandigheden heeft de werknemer vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding, bestemd voor (om)scholing en begeleiding, om goede kansen te maken op spoedige terugkeer in een arbeidssituatie. Minister Asscher van SZW heeft nu het Ontwerpbesluit transitievergoeding ter informatie aan de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit bevat regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding.

De minister wil het besluit na de zomer voor advies naar de Raad van State sturen. Na het advies wordt het definitieve besluit vastgesteld. Mocht u als werkgever nu al met een ontslagkwestie te maken hebben, dan doet u er goed aan al vooruit te lopen op het definitieve besluit.

Lees er meer over op Sportwerkgever.nl