Dinsdag 11 september 2018

Ontwikkel jezelf met medezeggenschap

Bij je ontwikkeling denk je al snel aan opleidingen of cursussen, maar denk ook eens aan medezeggenschapswerk. Wanneer je deel uitmaakt van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) kun je meepraten over allerlei zaken die betrekking hebben op je arbeidsomstandigheden, arbeidsrelatie en het beleid binnen je organisatie. Je komt enerzijds op voor je collega’s en vertegenwoordigt hun mening. Anderzijds ben je waardevol voor je directie of bestuur doordat je er mede voor zorgt dat er voldoende draagvlak onder werknemers is voor het beleid. Voor je persoonlijke ontwikkeling is het ook goed, want je werkt aan allerlei competenties die waardevol kunnen zijn in je loopbaan: denk aan adviesvaardigheden, samenwerken, communiceren, onderhandelen, analyseren en strategisch handelen.

Er kunnen verschillende middelen worden ingezet om de medezeggenschap vorm te geven, zoals een ondernemingsraad (OR), een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een personeelsvergadering. Ondernemingsoverschrijdend kan er ook nog sprake zijn van medezeggenschap door vakbonden, zoals door FNV Sport & Bewegen in de sportsector.
Nog lang niet in alle organisaties in de sport is een medezeggenschapsorgaan geïnstalleerd. Sommige organisaties weten niet goed hoe ze het aan moeten pakken. Bij anderen bestaat weerstand vanuit de gedachte dat het veel tijd kost of dat er bij elk besluit bemoeienis van een OR of PVT komt kijken. En bij (veel) anderen is het er gewoon nog niet van gekomen. Toch kan het veel voordelen opleveren. Het is een manier om als werknemer samen met je werkgever op te trekken in de koers van je organisatie.