Donderdag 10 maart 2022

Openstellen sportparken vergroot maatschappelijk rendement sportclubs

Sportparken worden traditioneel alleen gebruikt door sportverenigingen. Dat is aan het veranderen. Met de komst van de Omgevingswet gaan gemeenten anders kijken naar de functie van sportparken. Het open sportpark is in opkomst. Bij een open sportpark stellen sportclubs het sportpark ook fysiek open voor maatschappelijke functies.

Sportclubs: maak van jouw accommodatie een open sportpark

Door het openstellen van sportparken vergroot je het maatschappelijk rendement ervan. Als (kostbare) openbare ruimte waar naast sport ook plek is voor andere maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld door fiets- en wandelroutes over het sportpark te laten lopen, door sportvelden toegankelijk te maken voor openbaar gebruik of door binnen- en buitenruimtes op het sportpark te benutten voor activiteiten die buiten de sportvereniging georganiseerd worden. Denk aan een kinderopvang, een buurthuis of een fysiotherapiepraktijk.

Voorbeeld van een open sportpark? FC Burgum, de duurzaamste sportaccommodatie van 2021. Naast een energieneutraal sportpark heeft deze sportclub ook een mooi open sportpark.

Gemeenten: stimuleer sportclubs tot een open sportpark

Op een open sportpark kunnen bewoners alle dagen van de week in de directe omgeving van hun huis participeren, bewegen, recreëren en sporten. Een open sportpark nodigt uit tot spelen, sporten en bewegen naast het trainings- en wedstrijdaanbod van de sportclub. Dit draagt in de gemeente bij aan de gezondheid, sociale cohesie en de toegankelijk van om te kunnen sporten.

Concrete ideeën voor een open sportpark

  • Maak onder leiding van de gemeente samen met andere sportclubs en potentiële gebruikers van het sportpark een plan, waarin voor nieuwe gebruikersgroepen en sportclubs extra mogelijkheden ontstaan. Denk in dit verband aan de aanleg van een zogenaamde Skills-garden.
  • Richt het open sportpark zo in dat het bijdraagt aan de biodiversiteit. Dit vergroot de groenbeleving en zorgt tevens voor een gezonder ecosysteem. 
  • Denk qua activiteitenaanbod aan het opstarten van bijvoorbeeld wandelgroepen die de ochtendwandeling over het open sportpark beginnen met een kop koffie in het clubhuis van de sportclub.
  • Stel budget beschikbaar voor de inrichting en onderhoud van een open sportpark. Koppel dit budget aan afspraken over verantwoordelijkheid voor beheer.
  • Combineer open sportclubs met open sportparken zodat nieuwe doelgroepen, zoals kinderen van de naschoolse opvang, overdag kunnen spelen en sporten op de velden en in de groene omgeving van het sportpark. 
  • Zorg voor een sociaal veilige inrichting van het open sportpark, zodat iedereen zich er prettig kan voelen.

Bron: NOC*NSF