Maandag 23 januari 2017

Ouderschapsverlof en vrijwillige voortzetting pensioen PFZW

In de CAO Sport is geregeld dat de pensioenopbouw door ouderschapsverlof niet nadelig beïnvloed zal worden. In de praktijk wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt, maar afgelopen jaar is gebleken dat dit niet altijd correct gebeurt. Indien de werknemer niet binnen negen maanden nadat het verlof is ingegaan een aanvraag tot vrijwillige voortzetting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) indient, kan de werknemer zijn pensioenopbouw niet vrijwillig voortzetten.

In de praktijk wordt deze aanvraag vaak vergeten. De WOS heeft met PFZW een overgangsperiode tot 1 maart 2017 afgesproken waarin je en je werknemer(s) dit, indien nodig, nog met terugwerkende kracht kunnen repareren.

Lees verder op sportwerkgever.nl.