Woensdag 28 september 2016

Overbruggingsregeling kleine werkgevers

De kantonrechter Eindhoven heeft geoordeeld dat in beginsel het gemiddelde van het nettoresultaat van de drie voorafgaande boekjaren van belang is om te bepalen of de werkgever voldoet aan de gestelde voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Overbruggingsregeling voor de transitievergoeding.

Lees het hele artikel op sportwerkgever.nl.