Donderdag 03 december 2015

Overgangsrecht verkorte loonbetaling AOW’ers

De Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2016 van kracht wordt, moet doorwerken aantrekkelijker maken. AOW-gerechtigden krijgen bijvoorbeeld recht op het minimumloon en voor werkgevers geldt dat de loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde wordt verkort naar dertien weken. Er geldt wel een overgangsrecht van zes maanden.

Lees meer over de verkorte loondoorbetaling van AOW'ers op sportwerkgever.nl.