Vrijdag 11 juli 2014

Participatiewet door Eerste Kamer, Quotumwet naar Tweede Kamer

De Participatiewet die op 1 januari 2015 ingaat, is door de Eerste Kamer aangenomen. De wet biedt ondersteuning aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor arbeidsgehandicapten. Werkgevers moeten de komende tien jaar voldoende arbeidsplaatsen creëren voor deze doelgroep. Als zij daar niet aan voldoen, treedt de Quotumwet in werking. Die wet is nu naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.