Vrijdag 22 december 2017

Pensioen PFZW 2018

Het bestuur van PFZW - het pensioenfonds voor de georganiseerde sport - heeft besloten om de pensioenpremie voor 2018 op het zelfde niveau te houden als in 2017: 23,5 procent (van salaris minus franchise). Na advies van de Pensioenraad heeft het bestuur van PFZW tevens besloten om te stoppen met het product PFZW netto-ouderdomspensioen. Het besluit om te stoppen met netto-ouderdomspensioen heeft geen gevolgen voor de regeling netto-partnerpensioen. Deze regeling blijft gewoon bestaan.

Lees verder op sportwerkgever.nl.