Donderdag 10 november 2016

Pensioenrichtleeftijd verhoogd

In 2022 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog naar 67 en drie maanden, en daarom gaat (op 1 januari 2018) ook de pensioenrichtleeftijd omhoog.

In de AOW-wetgeving is stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd vastgelegd. Voor de periode na 2021 is de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddeld resterende levensverwachting. Het CBS stelt dit cijfer vast. Onlangs heeft het CBS de raming voor 2022 bekendgemaakt. De geraamde langere levensverwachting heeft tot gevolg dat de AOW-gerechtigde leeftijd met ingang van het kalenderjaar 2022 wordt verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden.

Lees meer over de gevolgen voor werkgevers op sportwerkgever.nl.