Woensdag 19 november 2014

Performance management

Het meten en evalueren van prestaties hoort bij uitstek bij de sport. Dat geldt echter niet alleen op het sportieve vlak. Ook werknemers leveren een prestatie voor uw sportorganisatie. Het goed meten en evalueren van die prestaties draagt bij aan de kwaliteit van je sportorganisatie. Het motiveert de werknemer bovendien. Dit is kortom performance management.

Performance en competentiemanagement zijn containerbegrippen, waarbinnen allerlei systemen een plaats krijgen die tot doel hebben medewerkers te sturen op prestaties. Grofweg kan onderscheid gemaakt worden tussen systemen die sturen op competenties, op resultaten en op prestaties in brede zin (performance management). Bij performance management wordt zowel op resultaten als competenties gestuurd.

Ondersteuning

Op sportwerkgever.nl vind je achtergrondinformatie over het begrip performance management en de producten die de WOS heeft ontwikkeld om je sportorganisatie bij de in- en uitvoering hiervan te ondersteunen. Je kunt onder andere gebruik maken van de functieniveaumatrix (voor het indelen van functies en resultaatgerichte functiebeschrijvingen), de beoordelings- en functioneringsystematieken en de competentiebibliotheek.

Meer lezen

Lees ook over de ervaringen met performance management in de praktijk in het interview met Jan Kossen (KNZB) en Irene Reekers (KNGU).