Dinsdag 20 november 2018

Pollresultaten CAO-app: Keuzebudget

Om meer inzicht te krijgen in de wensen van werknemers in de sport stond het keuzebudget de afgelopen weken centraal in de pollvragen van de CAO-app. Gebruikers konden aangeven of en hoe vaak ze gebruik zouden willen maken van een keuzebudget.

82 procent van de respondenten antwoordde volmondig ‘ja’ op de vraag of ze gebruik zouden maken van een keuzesysteem in arbeidsvoorwaarden tegenover slechts 2 procent die nee antwoordde. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat werknemers in de sport zeer positief staan tegenover het beschikbaar stellen van een keuzebudget.

Lees verder op sportwerkgever.nl.