Dinsdag 01 april 2014

Practice what you preach!

Bij NISB draait 't om de vitaliteit van mensen. Geen wonder dat NISB aspecten zoals ontwikkeling, leiderschap en gezondheid hoog op de agenda heeft staan. Margot Fleuren, P&O-adviseur bij NISB, deelt graag haar ervaringen op dit vlak.

Het Nieuwe Werken bij NISB

In 2010 verhuist NISB naar een nieuw pand. Een mooi moment om Het Nieuwe Werken in te voeren. Medewerkers krijgen verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen. “Of je nu op het station wilt werken of in het Vondelpark, de keuze is geheel aan de medewerker zelf. Het is prettig om je werk en privésituatie op elkaar af te stemmen. Dit kan zijn omdat je vroeg opstaat en alvast een paar uurtjes werkt voordat je jouw kinderen naar school brengt. Je de files wil omzeilen. De hond tussen de middag wil uitlaten. Of gewoon niet zo’n ochtendmens bent. Medewerkers worden gestuurd op resultaat, niet op aanwezigheid. Dit vergt natuurlijk wel een bepaalde coachende leiderschapsrol. Managers hebben een uitgebreid begeleidingstraject gekregen hoe ze hun team hierop kunnen aansturen. Op de maandag en dinsdag zijn de meeste mensen in huis, dat is zo gegroeid. Er vinden dan themabijeenkomsten en overleggen plaats. Zo behoud je commitment, teamgevoel en sociale contactmomenten,” aldus Margot die al 13 jaar als adviseur P&O zeer betrokken is bij NISB.

Houding MT is bepalend

Verbinding met je medewerkers is essentieel om als sportorganisatie toekomstbestendig te zijn. Margot legt uit: “In de afgelopen tijd zijn veel veranderingen doorgevoerd, waarbij de open en kwetsbare opstelling van de directie en het MT medebepalend zijn geweest voor het draagvlak en succes van deze veranderingen. Daarnaast levert dit een goede verstandhouding met het personeel op. Onze directie en MT-leden zitten ook in de kantoortuin en claimen geen eigen directiekantoor. Zo is het laagdrempelig voor medewerkers om feedback te geven en ervaren ze gelijkwaardigheid. Daarnaast krijgen medewerkers alle ruimte een steentje bij te dragen aan de organisatievisie. De zogenaamde ambitieteams zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het invullen van hun ambities, ontwikkeling en het maken van strategische keuzes. Binnen geschetste kaders krijgen ze alle vrijheid. Zo ontstaat een collectief beleid en gezamenlijk doel dat door iedereen wordt gedragen.”

Een 8 voor opleidingsaanbod

NISB is constant in beweging en vernieuwend bezig. “Natuurlijk voeren we een langetermijnstrategie, om te komen tot een integrale benadering van HR-aspecten zoals leiderschapsontwikkeling, strategische personeelsplanning en ontwikkeling en scholing. Het gaat om de goede mensen op de goede plek, zodat je in een positieve flow zit. Daarom hechten we veel waarde aan scholing. Het is tenslotte belangrijk dat medewerkers hun talenten leren kennen en benutten. In een resultaat- en ontwikkelcyclus worden kerncompetenties en functie specifieke competenties getoetst. Op grond hiervan en op basis van de organisatieontwikkelingen worden interne scholingen aangeboden. Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat onze medewerkers dik tevreden zijn over de ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden. Ze geven een dikke 8!”, voegt Margot er tevreden aan toe.

Hoeveel uur per dag zit jij?

Margot vertelt enthousiast: “We gaan echt mee met onze tijd. Het is ons geluk dat één van onze ambities – de ambitie ‘sporten en bewegen door werknemers in het MKB’ – zich richt op gezondheidsbevordering op de werkplek. Er ontstaan hierdoor in de praktijk veel extra initiatieven en creatieve ideeën vanuit het dagelijks werk van de medewerkers. Met de NISB-fiets naar het station fietsen vinden wij al heel vanzelfsprekend. Maar denk bijvoorbeeld eens aan bijzondere beweegwerkplekken zoals de fietsstoel en loopband. Of wat dacht je van staand vergaderen aan de overlegtafel? Het is niet alleen gezond maar ook nog eens effectief. Zelfs de eerste sta-bureaus zijn al in bestelling.”

Challenge yourself

Het is niet alleen een dynamisch kantoor waar NISB zich mee onderscheidt van andere sportorganisaties. Ook de medewerker die een keer per maand Mindfullness verzorgt voor geïnteresseerde collega’s krijgt de ruimte van NISB. “Individuele initiatieven worden hier van harte toegejuicht. Zo vindt er jaarlijks de Challenge-dag plaats. In een sportieve setting dagen (oud)collega’s en hun partners elkaar uit bij verschillende sporten. Georganiseerd voor en door collega’s. Het gaat bij ons écht om de intrinsieke motivatie van de medewerkers zelf. Ik zeg altijd: Als je buiten de voetbalwedstrijd ook goed met je teamgenoten omgaat, loop je in het veld net wat harder. Dat ervaren we hier bij NISB ook. Het is een warm bad van bevlogen en betrokken collega’s.” Trotse woorden van Margot Fleuren, NISB’er in hart en nieren.