Woensdag 08 april 2015

Praktisch voorbereid op de Wwz!

Tijdens twee bijeenkomsten heeft de WOS in samenwerking met Brantjes Advocaten haar leden geïnformeerd over de praktische gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Waar tijdens eerdere bijeenkomsten in 2014 de nadruk lag op de wijzigingen die de Wwz met zich meebrengt, is nu een drietal onderwerpen nader uitgelicht: ketenregeling, transitievergoeding en ontslag. Specifiek is daarbij gesproken over de gevolgen voor de CAO Sport en de eigen organisatie.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.