Donderdag 10 november 2016

Praktische ondersteuning voor samenwerking OR en preventiemedewerker

In het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet, waar de Tweede Kamer in september mee heeft ingestemd, is onder andere een grotere rol weggelegd voor de OR en de preventiemedewerker. Om hier in de praktijk ook invulling aan te kunnen geven heeft TNO concrete handvatten ontwikkeld om preventiemedewerkers en ondernemingsraden bewust te maken van hun rollen en succesvol te laten optrekken voor een veilige en gezonde werkplek.

Lees het hele artikel Praktische ondersteuning voor samenwerking OR en preventiemedewerker op sportwerkgever.nl.