Vrijdag 17 november 2017

Privacy, wat verandert er precies?

De nieuwe privacywetgeving heeft grote gevolgen voor sportorganisaties en kan bij onjuiste toepassing leiden tot hoge boetes. Deze privacywetgeving gaat over wat wel en niet mag bij het verwerken van persoonsgegevens. De regels worden aangescherpt vanaf 25 mei 2018 met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en geeft je als sportorganisatie verschillende plichten en verantwoordelijkheden. De WOS zal een bijeenkomst organiseren waarin je verder wordt bijgepraat ten aanzien van dit thema en je de mogelijkheid hebt om vragen te stellen.

Lees er alles over op sportwerkgever.nl.