Dinsdag 10 juni 2014

Professionaliseren tussen praktijk en wetenschap

Er is in de sportsector vraag naar een meer professionele wijze van omgaan met vraagstukken van sport en bewegen. De Universiteit van Utrecht speelt daar sinds 2005 op in met de opleiding Sportbeleid en sportmanagement binnen het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Studenten volgen daarbij een duaal traject en brengen dus veel van hun tijd door in de praktijk. NOC*NSF is al vanaf het begin een populair stagebedrijf, en die samenwerking bevalt alle partijen uitstekend.

Sportbeleid en sportmanagement

Sportbeleid en sportmanagement is een masteropleiding binnen het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Studenten volgen er een zogenaamd duaal traject, waarbij ze twee dagen per week doorbrengen aan de universiteit en twee dagen stage lopen. De opleiding richt zich nadrukkelijk op organisaties met een publieke functie, zonder winstoogmerk. De sportsector is heel groot op dat vlak, zo vertelt Inge Claringbould, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Ze somt de organisaties op waar studenten recentelijk zoal contacten legden: het ministerie van VWS, diverse gemeenten, vereniging sport utrecht, rotterdam sportsupport, de hockeybond, skivereniging, jeu de boule bond, onbeperkt sportief, KNVB, KNSB, Sport & Zaken en dus ook NOC*NSF. Claringbould: “Bij alle stagebedrijven gaat het er ons om dat ze sport stimuleren op niet-commerciële basis. Daar komen studenten grotendeels terecht. Een enkele keer ook wel bij adviesbureaus of bij commerciële organisaties, maar dat is niet de primaire doelgroep.”

Universitair hoofddocent Inge Claringbould

Unieke master

Sportbeleid en sportmanagement is de enige niet-commerciele universitaire sport masteropleiding in Nederland. Bijzonder is ook dat studenten gedurende de twee jaar durende opleiding aansluitend stage lopen bij dezelfde organisatie. Om de kwaliteit te waarborgen worden elk jaar maximaal 25 studenten toegelaten. Dat heeft volgens Inge Claringbould veel voordelen: “Je kunt studenten beter begeleiden, ze meer persoonlijke aandacht geven en er is meer ruimte voor interactie. Soms heeft het ook wel een nadeel, als je goede studenten moet teleurstellen.”

Om aan te sluiten bij de opleiding moet de stage elementen bevatten op het vlak van organiseren, besturen, aansturen of managen. Soms worden ook onderzoekstaken toegekend. De inhoud van de stage is vrij ruim geformuleerd, maar studenten moeten in elk geval in de praktijk bezig zijn en een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de projecten die ze uitvoeren. Studenten hebben daarnaast wel een onderzoekstaak, maar die dient uitgevoerd te worden binnen de studietijd.

Professionele studenten

Waar het het eerste jaar nog veel moeite kostte om voor elke student een geschikt stagebedrijf te vinden, komen de aanvragen nu vanzelf binnen. Claringbould: “Sportorganisaties plukken ook de vruchten van de samenwerking. Ze halen met onze studenten een redelijk professioneel iemand in huis. De studenten hebben immers allemaal een HBO opleiding of universitaire bachelor afgerond.”

Met NOC*NSF wordt al vanaf het prille begin samengewerkt. Inge Claringbould licht toe: “De samenwerking is een wisselwerking. Het verloopt heel goed. We hebben onze vaste contacten, studenten worden goed begeleid, er worden altijd interessante opdrachten aangeboden en NOC*NSF doet erg haar best om studenten ook na de opleiding een stapje verder te helpen. Veel studenten blijven er ook werken of keren er terug na elders gewerkt te hebben. De samenwerking met NOC*NSF ligt vanaf het begin al voor de hand. De student kiest in principe waar hij stage wil lopen, en dan komen NOC*NSF en de KNVB vaak als eerste in hem op. Er ligt echter een principeafspraak die stelt dat er (afhankelijk van het type en de grootte van de organisatie) niet meer dan twee tot vier stagiairs binnen één organisatie worden geplaatst. Een belangrijk idee achter de opleiding is immers juist ook diversiteit van organisaties waarmee studenten in aanraking komen. Via hun eigen stagebedrijf, maar ook door contacten met andere studenten die elders stage lopen.”

Fijne samenwerking

NOC*NSF kan zich alleen maar aansluiten bij de positieve ervaringen van USBO. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling NOC*NSF: “Wij zetten met groot plezier structureel studenten van de USBO in. Niet alleen hebben zij een hoge kwaliteit maar door de opzet van de studie werken ze ook daadwerkelijk mee aan de uitvoering van programma's en projecten van NOC*NSF.”

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling NOC*NSF

Maar waar het uiteindelijk om draait is de hele sportsector op een hoger niveau te tillen, en dat begint bij de studenten en de ervaringen die zij opdoen tijdens hun stage. Gelukkig zit dat ook wel goed volgens Inge Schimmelpennink, stagiaire bij de afdeling Sportparticipatie/Onderzoek van NOC*NSF: “Het duale karakter van de master zorgt voor extra verdieping in mijn stage. Theorie en praktijk staan continu in wisselwerking, waardoor je extra veel uit je stage kunt halen en de theorie tastbaarder wordt. Daarnaast krijg ik bij NOC*NSF volop de gelegenheid om mijzelf te ontwikkelen, door de vele verschillende soorten werkzaamheden op meerdere thema’s. In de loop van de twee jaar heb ik ook steeds meer eigen verantwoordelijkheid gekregen, eigenlijk voel ik mij gewoon een werknemer.”

Ervaring en netwerk

Bij dat gevoel kunnen de meeste studenten van de masteropleiding zich aansluiten. Inge Claringbould: "Studenten doen tijdens hun stage een heleboel ervaring in de sport op en daarmee is de toegang tot sportorganisaties een stuk groter dan wanneer je alleen HBO hebt. Een enorm netwerk levert het ook op. Via de stage, maar ook via opleiding, bijvoorbeeld door gastsprekers waar we vaak gebruik van maken en medestudenten die bij andere organisaties stage lopen. Als studenten het goed doen is er na twee jaar een enorme loyaliteit opgebouwd tussen organisatie en student. Vaak willen ze studenten dan ook via hun eigen netwerk verder helpen. Banen liggen niet voor het oprapen, en in de sport is dat niet veel anders. Maar we zien dat stage lopen op deze manier wat oplevert.”

Alumni

Het algemene beeld is dat studenten na het afstuderen vaak terecht komen binnen de sportsector, daar waar bedoeld dus. Regelmatig blijven studenten ‘hangen’ bij hun stagebedrijf of gaan ze via hun inmiddels opgebouwde netwerk in een andere organisatie binnen de sportsector aan de slag.

Ook een vacature in de aanbieding?

Organisaties in de (niet-commerciële) sportsector die een stageplaats kunnen aanbieden worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met USBO. Ook werkgevers die een (tijdelijke) vacature hebben, bijvoorbeeld ter vervanging van iemand die met zwangerschapsverlof is, zijn van harte welkom. Afgestudeerden kunnen zo relevante werkervaring opdoen en voor een werkgever kan het een voordeel zijn dat geen uitgebreide selectieprocedure hoeft te worden doorlopen voor een tijdelijke functie. Neem voor de mogelijkheden contact op met Inge Claringbould.