Dinsdag 13 mei 2014

Quotumwet voor advies naar Raad van State

Voor werkgevers in de sport is het van belang dat per 1 januari 2015 de Participatiewet ingaat. Deze wet voorziet er in dat werkgevers de komende tien jaar voldoende arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en in het bijzonder arbeidsgehandicapten. Als zij daar niet aan voldoen, treedt de Quotumwet in werking. Die wet is nu voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees er meer over op sportwerkgever.nl.