Woensdag 26 maart 2014

Re-integratie

Over het algemeen geldt hoe langer je uit de roulatie bent, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Mits het genezingsproces hierdoor niet negatief wordt beïnvloed. Dit heet re-integratie en is geregeld in de ‘Wet verbetering poortwachter’. Jij en je werkgever zijn samen verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk. Via een re-integratiedossier moet nauwkeurig worden bijgehouden wat jullie inspanningen zijn. Gebeurt dit niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering.

Terugkeer naar werk  

Er zijn twee manieren waarop je kunt integreren in het arbeidsproces:

  1. re-integratie eerste spoor: je gaat weer werken bij je huidige werkgever; eventueel in een nieuwe of aangepaste functie; 
  2. re-integratie tweede spoor: je kan niet meer terecht bij je huidige werkgever en krijgt passend werk bij een andere werkgever.

Meer informatie?

Afspraken over de re-integratie zijn ook vastgelegd in de cao Sport (zie Artikel 39 ‘Arbeid en gezondheid’). Heb je nog vragen? Neem contact op met je collega van HR.