Woensdag 01 oktober 2014

Regio Twente zet sport in bij aanpak jeugdwerkloosheid

Regio Twente gaat met sport de strijd aan tegen jeugdwerkloosheid. Om dit te realiseren is er op 24 september een intentieverklaring ondertekend door NOC*NSF, SterkTeam, FC Twente, Heracles Almelo, Stichting Vitale Sportvereniging, Werkplein Twente, Randstad en Jongerenoffensief. In totaal zijn er 14 Twentse gemeenten en 16 sportverenigingen bij betrokken.

Succesvolle projecten

In de regio Twente lopen al enkele succesvolle projecten om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, zoals ‘Scoren in de Wijk’, ‘Project re-integratie langdurig werklozen bij Rigtersbleek’ en ‘FC Noaber’. De betrokken sportverenigingen gaan daarnaast samen met hun sponsoren en business-clubleden vacatures voor jongeren in kaart brengen. Het UWV, Werkplein Twente en Randstad zorgen voor de matching van jongeren op de aangeleverde vacatures.

Brochure ‘sport beweegt naar werk’ laat de praktijk en effecten zien

Tijdens de bijeenkomst in de Grolsch Veste in Enschede werd de brochure Sport beweegt naar werk door NISB overhandigd aan Mirjam Sterk (ambasseudeur Aanpak Jeugdwerkloosheid), Rob Christenhusz (portefeuillehouder Jeugdwerkloosheid in Twente en wethouder in de gemeente Oldenzaal) en Erik Lenselink (manager sportontwikkeling bij NOC*NSF). In de brochure zijn negen praktijkvoorbeelden beschreven, waaruit blijkt dat de samenwerking tussen sportclubs, gemeenten, UWV en uitzendbureaus absoluut een meerwaarde heeft.

De inspirerende voorbeelden variëren van projecten als Leerwerkplekken bij de sportvereniging (Enschede) tot Warming Up (Leeuwarden en Opsterland), Feyenoord Jobscorer (Rotterdam) en Vooruit met Topsporters (Eindhoven). Voor gemeenten is het slothoofdstuk extra interessant, want hierin wordt toegelicht hoe het nieuw ontwikkelde Beleid Ondersteunend Rekenmodel kan ondersteunen bij het in kaart brengen van het maatschappelijk effect van dergelijke projecten in euro’s. Andere (arbeidsmarkt)regio’s kunnen zich door de voorbeelden laten inspireren en de uitkomst van dit model als vertrekpunt nemen om ook sport en arbeidsmarktbeleid aan elkaar te verbinden.

Actieplan Sport en Arbeidsmarktbeleid: nog meer steden en regio’s!

De intentieverklaring in regio Twente komt voort uit het Actieplan Sport en Arbeidsmarkt, waarmee initiatiefnemers als NOC*NSF en SterkTeam met lokale energie de toegevoegde waarde van de sportsector in het arbeidsmarktbeleid willen verhogen en daarmee ook de sport verder versterken.

Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid (SterkTeam) Mirjam Sterk: “FC Twente en Vitale Sportvereniging laten zien hoe sportclubs met hun netwerk aan bedrijven kunnen bijdragen aan de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dit is een fantastisch begin. Ik hoop dat nog veel meer sportclubs in Twente, maar ook in andere delen van het land zich aansluiten.”

NOC*NSF steunt het initiatief in Twente van harte. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs hebben sterke netwerken van betrokken werkgevers en sponsoren. Deze connecties kunnen worden ingezet om jongeren aan een baan te helpen of werkervaring op te laten doen. Eind april is daarom het eerste convenant in Leeuwarden ondertekend en vandaag in Enschede het tweede. In de nabije toekomst volgen nog meer steden en regio’s. De aanpak van jeugdwerkloosheid via sport breidt zich als een olievlek uit over het land en laat zien dat we veel winnen met sport.“

Verder lezen

Kijk voor meer informatie over sport en arbeidsmarktbeleid hier.