Maandag 29 juni 2015

Rekenregels per 1 juli 2015

Het ministerie van SZW heeft de nieuwe rekenregels gepubliceerd. Hierin zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Kijk verder op sportwerkgever.nl om de nieuwe rekenregels te downloaden.