Vrijdag 13 oktober 2017

Restrictief Beleid IND Working Holiday Permit

Op 10 oktober jl. heeft de WOS gesproken met een afvaardiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over een wijziging in de toekenning van de Working Holiday Permit. In het gesprek kondigde de IND aan om met terugwerkende kracht, vanaf 1 oktober jl., de beleidsregels rondom de Working Holiday Permit restrictief uit te leggen.

Een Working Holiday Permit kan, kort gezegd, onder voorwaarden worden aangevraagd voor mensen uit Argentinië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Noord-Korea. Met deze landen heeft Nederland een overeenkomst gesloten. Het is een eenvoudige procedure, die over het algemeen snel gaat en relatief weinig geld kost. Het doel van de Working Holiday Permit is om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Lees verder op sportwerkgever.nl.