Donderdag 03 oktober 2019

Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers

Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255.000. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3. Dit blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS.

In 2003 waren er 75.000 werkende 65-plussers, en had 1 op de 10 mensen van 65 jaar betaald werk. De meeste werkende 65-plussers zijn jonger dan 70, maar in 2018 waren er ook 88.000 70-plussers aan het werk. 

De groei van het aantal werkende 65-plussers komt deels door vergrijzing van de bevolking. Het totaal aantal 65-plussers nam sinds 2003 met bijna de helft toe, van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen. Dit weegt echter minder zwaar mee dan de toegenomen arbeidsparticipatie van 65-plussers. Hun arbeidsdeelname is in dezelfde periode namelijk meer dan verdubbeld.

Duurzame inzetbaarheid

Ook in de sport is de trend dat werknemers langer doorwerken. Dat je duurzaam inzetbaar bent wordt daarom belangrijker. Lees ook de artikelen die gaan over duurzame inzetbaarheid.