Vrijdag 09 mei 2014

Schat aan nieuwe informatie voor sportkader

Voldoende en gekwalificeerd sportkader is onmisbaar om de sportparticipatie en -prestatie in Nederland op peil te houden en te verhogen/verbeteren. Tot nu toe bestond daar een weinig representatief beeld over. Daar wordt nu aan tegemoet gekomen met de eerste rapportage van de Sportkadermonitor van NOC*NSF. Samen met de nieuwste editie van de Arbeidsmarktmonitor Sport geeft dit veel nieuwe inzichten in het sportkader.

Beide rapportages geven, naast enige bevestiging, ook een schat aan nieuwe informatie over verschillende aspecten van de diverse kaderleden in de sport. Tevens vullen beide elkaar aan en er zijn onderling mooie verbanden te leggen.

Kijk voor meer informatie en de beide rapportages op sportwerkgever.nl

Meer weten?

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Bas van der Heijden via bas.vanderheijden@nocnsf.nl of 06-10303650.