Woensdag 19 januari 2022

Sport- en beweegbeleid gemeenten: aandacht voor ouderen, maar verbetering nodig

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Meer dan de helft van de gemeenten geeft aan dat hun sport- en beweegbeleid voor ouderen redelijk of heel effectief is. Ook buurtsportcoaches zijn erg tevreden over hun werkzaamheden binnen dit beleid. Toch ervaart 62 procent van de ondervraagde gemeenten en 76 procent van de buurtsportcoaches knelpunten bij het uitvoeren van het sport- en beweegbeleid voor ouderen.

Knelpunten: borging beleid, trage besluitvorming en samenwerking

De meest genoemde of opvallende knelpunten voor gemeenten zijn:

  • borging en duurzaamheid van het sport- en beweegaanbod voor ouderen;
  • langzame besluitvorming van de gemeente;
  • intensievere samenwerking tussen sport en zorgpartijen.

Meeste gemeenten hebben sport- en beweegdoelstellingen voor ouderen

Om sporten en bewegen voor ouderen te stimuleren, hebben de meeste gemeenten in Nederland (85%) beleidsdoelstellingen opgesteld. Bij ongeveer de helft  vallen die onder het algemene sport- of ouderenbeleid, zoals ‘iedereen in de gemeente aan het sporten/bewegen krijgen’. De andere helft heeft specifieke doelstellingen voor sport en bewegen voor ouderen.

Helft buurtsportcoaches werkt met ouderen

Ongeveer de helft (52%) van de buurtsportcoaches werkt (onder andere) met de doelgroep ouderen. Slechts 9 procent werkt (zo goed als) fulltime als buurtsportcoach gericht op ouderen. Van de buurtsportcoaches die met ouderen werken, richt 41 procent zich op álle ouderen, niet op een specifieke subgroep.

Peilingen van VSG en Wij Buurtsportcoaches

Voor dit onderzoek is in het voorjaar van 2021 via het VSG-gemeentepanel een vragenlijst uitgezet onder alle 352 gemeenten in Nederland. In het najaar van 2021 is een vragenlijst verzonden naar alle buurtsportcoaches aangesloten bij Wij Buurtsportcoaches. 140 beleidsmedewerkers (sport en bewegen) en 116 buurtsportcoaches hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn in de zomer van 2021 zeven beleidsmedewerkers sport/bewegen en zeven buurtsportcoaches geïnterviewd.

Lees de volledige bevindingen in de rapporten ‘Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging’ en ‘Ouderen in het gemeentelijk sport- en beweegbeleid’.

Bron: Mulier Instituut