Vrijdag 18 april 2014

Sport Mobiliteit Centrum

Wil jij ook de kans krijgen om binnen de sportbranche een andere baan te vinden, bijvoorbeeld doordat je noodgedwongen je sportorganisatie moet verlaten? Het Sport Mobiliteit Centrum (SMC) is in het leven geroepen om jou te begeleiden. 

Wat doet het SMC?

In eerste instantie wordt gekeken of een herplaatsing binnen de sportsector mogelijk is. Is dit niet het geval? Dan kan je in overleg met je werkgever gebruikmaken van individuele begeleiding door het SMC. Deze bestaat uit:

  • ondersteuning bij het verkennen van de arbeidsmarkt;
  • goed neerzetten van je eigen ambitie, prioriteiten en de daaruit volgende keuzes;
  • hulp bij het opstellen van een goed cv en passende sollicitatiebrief. 

Verdere begeleiding kan worden ingekocht (mede) afhankelijk van financieringsmogelijkheden uit de bestaande sociale plannen van werkgevers. Op langere termijn is het de bedoeling om ook de mobiliteit van zittende medewerkers in de sport via het SMC te stimuleren. 

Heb je nog vragen?

Het SMC is opgericht door ‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ en komt voort uit de afspraken van sociale partners die in het Sociaal Contract 2012-2016 zijn vastgelegd. André Preijde, directeur van het Huis van de Sport in Nieuwegein, is als mobiliteitsmedewerker voor de sportsector aangesteld. De dagelijkse coördinatie is in handen van Jorina Vergeer. Heb je nog vragen? Stuur een mail naar smc@samenpresteren.nu of bel naar André Preijde via 06-43873956.