Vrijdag 10 augustus 2018

Sport nog niet klaar voor centraal HR Shared Service Center

Een onderzoek naar de behoeften van de sportsector naar een centraal HR Shared Services en Ontwikkelpunt Sport heeft aangetoond dat er wél behoefte is aan gezamenlijke dienstverlening op het terrein van HR. Maar voor een gezamenlijk georganiseerd HR centrum is nog onvoldoende draagvlak.

Meer over het onderzoek en de resultaten ervan lees je hier.