Woensdag 18 januari 2017

"Sport, Werk en Zekerheid?"

Sportbonden kunnen met bondscoaches een onbeperkt aantal tijdelijke contracten aangaan. Voor betaalde sporters bij sportverenigingen kan dit niet, terwijl het door de speciale dynamiek van de sportsector ook wenselijk kan zijn. Het bestuur van de WOS heeft die problematiek onderkend en het initiatief genomen om te onderzoeken op welke wijze daar een adequate oplossing voor gevonden kan worden.

Lees het hele artikel op sportenstrategie.nl.