Woensdag 26 oktober 2022

Sportdeelname gestegen in september

In september nam de wekelijkse sportdeelname met 4 procent toe ten opzichte van de maand augustus, tot 61 procent. Gemiddeld waren er in deze maand ongeveer 9,6 miljoen wekelijkse sporters. In de coronajaren 2021 en 2020 was dit 63 en 66 procent. De sportfrequentie is stabiel gebleven ten opzichte van augustus met 8,4 keer sporten per maand. Sinds maart schommelt het aantal keer dat sporters per maand sporten rond deze frequentie.

De jonge jeugd (5-12 jaar) springt er in september bovenuit met een wekelijks gemiddelde sportdeelname van 80 procent. De wat oudere jeugd (13-18 jaar) blijft achter met gemiddelde van 60 procent. De jeugd sportte in september het meest (54%) als lid van een sportvereniging. Kijkend naar alle leeftijden is alleen/ongeorganiseerd sporten (34%) de meest toegepaste manier van sporten.

Sportplezier bij vereniging krijgt gemiddeld een 8,5

De sportende inwoners van Nederland geven gemiddeld een 8,5 aan het sportplezier bij een sportvereniging. Bij de jeugd zijn voetbal, zwemsport en gymnastiek de meest beoefende sporten. Individueel fitnessen is de meest beoefende sport, gevolgd door de wandelsport en de zwemsport in september.

Niet-sporters

De belangrijkste redenen dat 31 procent niet gesport heeft is vanwege gezondheidsklachten (28%), beweegt al genoeg (27%) of geen tijd (25%). 36 procent geeft aan nu niet te sporten, maar hier wel verandering in te willen brengen. 56 procent geeft aan te willen gaan sporten om een betere conditie te krijgen.

Vervoersmiddel naar de sportplek

In het onderzoek is ook gekeken naar de reistijd naar een sportplek. Het meest gebruikte voertuig naar de sportplek is de fiets (32%), met enige afstand gevolgd door de benzineauto (21%). 32 procent geeft aan geen vervoersmiddel te gebruiken.

Bekijk de volledige Sportdeelname Index over de maand september 2022

Sportdeelnameindex september 2022

Kantar peilt maandelijks in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland

Eerdere maandrapportages

Bron: NOC*NSF