Maandag 18 september 2017

Sporten en bewegen levert euro’s op

Als je in de sport werkt, draag je die sport doorgaans een warm hart toe. Of het je nu gaat om de prestatie, het plezier, de saamhorigheid die het oplevert of de winst in fitheid en vitaliteit. Inmiddels is er ook bewijs voor de economische waarde van sport. Dat vormt wellicht een extra motivatie, en een fijn argument als je eens moet onderhandelen over je werkzaamheden, je taken, verantwoordelijkheden, investeringen die je wilt doen of je positie in het algemeen.

Sociaaleconomische waarde sport en bewegen

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst, zo blijkt. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid dragen bij aan dat positieve resultaat. Blessures en extra zorgkosten bij een langere levensverwachting leveren kosten op, maar deze lasten vallen weg tegen de baten. Dat liet Kenniscentrum Sport berekenen door research bureau Ecorys.

Sterke motivatie

Dat sport allerhande positieve effecten heeft, was je vast wel bekend. Dat het nu 'zwart op wit' staat, motiveert je wellicht nog extra in je werk. De wetenschap dat je bijdraagt aan niet alleen de gezondheid en het plezier van veel mensen, maar ook nog eens aan het financiële welbevinden in het algemeen, is toch prettig. Wat het ook kan zijn, is een extra (sterk) argument als je eens moet onderhandelen over investeringen die je wilt doen, je positie of je taken en verantwoordelijkheden. 

Onderhandelen

Wist je dat je naast sterke argumenten ook diverse vaardigheden en competenties moet inzetten om goed te kunnen onderhandelen? Zo moet je goed kunnen discussieren, je voorstellen goed kunnen formuleren en je goed in de ander kunnen inleven. Ook goed luisteren, tact en samenwerken zijn zaken die van pas komen. Lees hier meer over het proces van onderhandelen.