Vrijdag 18 april 2014

Stroomschema helpt bij het bepalen van de arbeidsrelatie

Veel sportwerkgevers lopen wel eens aan tegen situaties waarbij er onduidelijkheid bestaat over de arbeidsrechtelijke verhouding tot personen die zich inzetten voor hun organisatie. Waar ligt de grens tussen vrijwilligers en betaalde werknemers? Werkgevers in de Sport (WOS) heeft een stroomschema ontwikkeld dat kan helpen bepalen wat de meest passende arbeidsvorm is.

Vrijwilligers?

De meeste sportverenigingen kunnen nauwelijks overleven zonder de inzet van vrijwilligers, zoals leden, familieleden, vrienden of bekenden. Niet in alle gevallen gaat het dan echter om 'echte vrijwilligers', ofwel mensen die daadwerkelijk zonder enige tegemoetkoming hand- en spandiensten verlenen voor de club. Steeds vaker komt het voor dat een bepaalde vergoeding wordt geboden of gevraagd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat die vergoeding de omvang van een 'vrijwilligersvergoeding' overtreft. De wet kan zulke beloonde arbeid voor  een baas aanmerken als een dienstbetrekking. Waarna de belastingdienst om de hoek komt kijken met loonbelasting en premies voor volks- en werknemersverzekeringen.

Arbeidsrelatie

Bij veel sportorganisaties bestaat behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop de Belastingdienst en/of UWV een arbeidsrelatie beoordeelt. Om die reden is door Werkgevers in de Sport (WOS) in samenwerking met de Belastingdienst een stroomschema ontwikkeld dat sportorganisaties helpt vanuit fiscaal en arbeidsrechtelijk perspectief de meest passende vorm van samenwerking te kiezen. 

Stroomschema

Het stroomschema bestaat uit een digitale vragenlijst. Door een aantal vragen te beantwoorden kom je te weten wat in jouw geval de meest passende arbeidsvorm is, zoals bijvoorbeeld een vrijwilligersovereenkomst of een privaatrechtelijke dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst). Het stroomschema bevat ook modelovereenkomsten en documentatie over de correcte toepassing van fiscale, arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke wetgeving.

Meer weten over het stroomschema en de beoordeling van rechtsverhoudingen in de sport? Kijk dan hier.