Donderdag 19 juni 2014

Talentprogramma maakt beloften waar

Het Talentprogramma Werken in de Sport is inmiddels 3 keer met succes georganiseerd. Het programma is het initiatief van de samenwerkende sportbonden en NOC*NSF, met ondersteuning van Partner in Sport Randstad, om talentvolle professionals te begeleiden. Van de deelnemers wordt een proactieve rol verwacht. Ze geven als groep en individueel zelf mee sturing aan het programma. Zelfwerkzaamheid en voorbereiding worden gevraagd om het optimale uit het gehele traject te halen. Hier lees je meer over de ervaringen van een aantal deelnemers en wat het programma hen gebracht heeft.

Marije de Gruijter, Marketing & Sponsoring Atletiekunie
"Vooraf werd het talentenprogramma ‘Werken in de Sport’ omschreven met: Het biedt de unieke kans om de ins en outs van het runnen van een sportorganisatie en het managen van sportprogramma’s te leren kennen, in gesprek te gaan met toonaangevende directeuren en elkaar, het eigen netwerk verder uit te bouwen en de volgende stap te zetten in de persoonlijke ontwikkeling. Voor mij heeft het programma dit waar gemaakt, van inspirerende verhalen en voorbeelden tot scherpe vragen over je persoonlijke drijfveren en talenten. Iedere bijeenkomst heeft een stukje meer inzicht en motivatie gegeven. Ook het oprechte contact met de andere deelnemers werk inspirerend en verrijkend."

Rinske de Jong, projectleider aangepast sporten NOC*NSF
“Het was erg inspirerend om met ambitieuze talenten van sportorganisaties te werken aan onze ontwikkeling. Zowel de trainingsdagen als de gesprekken met bondsdirecteuren leverden me puzzelstukjes op die in totaal zorgen dat ik in mijn eigen ontwikkelpunten flink door kan groeien. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma voor veel talenten een goede start is om een mooie bijdrage aan de sport in Nederland (of zelfs internationaal) te leveren.”

Nathalie Verdult, projectleider Veilig Sport Klimaat
“Door intervisies met collega’s van andere bonden krijg je een andere blik op jouw actuele vraagstuk. Zij kwamen met bruikbare oplossingen aan die ik zelf nog niet bedacht had.”

Saskia Smeding, KNLTB
"Waardevol om te ontdekken hoe je talent het beste tot zijn recht komt voor je bond en voor jezelf!"

Marjon van der Weide, communicatieadviseur Koninklijke Nederlandse Schaats Bond
"Het talentprogramma geeft je de kans om in gesprek te gaan met inspirerende mensen binnen en buiten de sportwereld; en ervaringen uit te wisselen met mede-deelnemers van de diverse sportorganisaties. Ik vond het prettig om op deze manier stil te staan bij de wereld waarin je werkt, je rol en de diverse (herkenbare) thema’s. Een leuke en leerzame ervaring!"

Anne Schulze, communicatieadviseur Nederlandse Onderwatersport Bond
"Het talentprogramma was voor mij leerzaam, confronterend, concreet, divers en veilig. Leerzaam, omdat het me bewuster heeft gemaakt van mijn rol binnen projecten en de belangen die mensen om me heen hebben. Maar ook van de keuze om bepaalde taken aan te nemen, te laten wachten of te delegeren, van beleidsmatige hoofd- en bijzaken en van de overtuigingen op basis waarvan ik werk. Het traject was soms echter ook confronterend: hoewel ’t me enerzijds heeft laten inzien dat veel dingen (onbewust) erg goed gaan, heeft ‘t me anderzijds ook doen focussen op zaken waar ik meer uit zou kunnen halen. Doordat dit laatste - logischerwijs - uitvergroot werd was met name het begin van het traject best heftig, maar daardoor denk ik des te leerzamer. De gedachte ‘kan ik niet gewoon werken, in plaats van overal ineens zo bewust mee bezig te zijn?’ vervaagde gelukkig snel! Tot slot was het programma voor mij erg concreet (‘wat ga je morgen anders doen?’), divers (van trainingen tot ronde tafelgesprekken tot intervisie) en veilig. De prettige, open en vertrouwde sfeer binnen de groep zorgde ervoor dat ik me altijd op m’n gemak en serieus genomen voelde. Ik ben blij dat ik in dit prille stadium van m’n carrière de kans heb gekregen om hiermee bezig te zijn!"

Marjolijn Spoorenberg, beleidsadviseur Werkgevers in de Sport (WOS)
"Het talentprogramma 'Werken in de Sport' heeft mij de kans gegeven om te leren van (oud) directeuren van sportorganisaties, bestuursleden, politici en verschillende trainers en sprekers. Het uitbreiden van mijn eigen netwerk met collega's uit verschillende sportbonden en dan vooral het delen en het van elkaar leren vond ik erg waardevol."

Dennis Weijers, accountmanager Atletiekunie
"Het NOC*NSF talentprogramma ‘Werken in de Sport’ kwam voor mij op het juiste moment in mijn carrière. Het heeft mij bewuster gemaakt van wie ik ben en welke positie ik momenteel in neem in de complexe sportwereld. Ook heeft het mij na laten denken over waar ik over pakweg 10 jaar wil staan. Boeiende gastsprekers boden vanuit theoretische modellen interessante handvatten om je koers uit te stippelen en je omgeving te begrijpen. Sleutelfiguren uit de sport gaven op hun beurt een kijkje in de keuken van hun eigen organisatie, maar ook in hun eigen beweegredenen en waarom het werken in de sport nooit verveelt. Deze nuttige combinatie van theorie en praktijk, maakt dat ik nu bewuster en zelfverzekerder de toekomst tegemoet ga. Ook niet onbelangrijk is dat mijn netwerk door de interactie met de andere talenten enorm gegroeid is. Dit uitgebreide netwerk gaat mij in de toekomst zeker nog van pas komen. Het talentprogramma is een absolute aanrader voor young professionals. Het haalt het beste in je naar boven. Ik hoop dat ik met mijn ontdekte talenten nog lang ten dienste mag staan voor de sportwereld!"

Janine Pleizier, coördinator Sportontwikkeling NeVoBo
"Door dit programma ben ik bewust gaan nadenken over mijn persoonlijke missie en hoe zich dit verhoudt tot de dingen die ik alledaags doe; enorm waardevol!"

Emiel Krijt, accountmanager Public Affairs NOC*NSF
"Waarom inschrijven voor deze opleiding? Inspiratie door sprekers van topniveau, leerzame workshops en een interessant netwerk aan jonge talenten in de sport.'

Erica de Jong, Manager Topsport Judobond Nederland
"Het was erg inspirerend om met ambitieuze talenten van sportorganisaties te werken aan onze ontwikkeling. De workshops die we samen met elkaar hebben opgezet en georganiseerd waren perfect afgestemd op de behoefte van onze groep en boden tegelijkertijd door de verscheidenheid aan locatie een kijkje in de keuken van veel sportorganisaties. Doordat de bijeenkomsten vaak een combinatie van spreker en workshop waren, kon veel ervaring en kennis gedeeld en opgehaald worden. De sprekers gaven waardevolle presentaties en leverden mooie interactie op met onze groep, waardoor het programma goed de diepte in kon gaan. Al met al een goed geslaagd van programma van NOC*NSF, waar kennis en vaardigheden door ervaring goed worden overgebracht op de nieuwe lichten sportprofessionals."

Kamiel Maase, adviseur NOC*NSF Topsport prestatiemanagement
"Het programma heeft me geholpen mezelf een beetje beter te leren kennen."

Jenneke Bogerd, beleidsadviseur Koninklijke Nederlandse Schaats Bond
"Het talentprogramma is een mooi voorbeeld van hoe het uitwisselen van ervaringen inspirerend kan werken. Zo zijn diverse directeuren van sportbonden in openhartige gesprekken ingegaan op hun stijl van leiderschap, het ‘schaken’ binnen de politieke arena en keuzes omtrent de loopbaan. Zij illustreerden dit vaak middels concrete voorbeelden waarbij werd ingezoomd op zeer herkenbare dilemma’s. Juist doordat de gesprekspartners al de nodige ‘meters en hordes’ meer hebben afgelegd dan ik, heb ik nieuwe inzichten opgedaan. Leerzaam en enthousiasmerend!”

Gijs Janssen, KNBLO-NL
“Het talentprogramma ‘Werken in de Sport’ is een uitgebreide rondgang in de georganiseerde sportwereld. Met toonaangevende personen ga je in gesprek over het runnen van een sportorganisatie en het managen van sportprogramma’s. Je vergroot niet alleen je referentiekader en netwerk, maar ook het omgevingsbewustzijn. Hoe ga je om met verschillende belangen in complexe situaties? Ben je bewust van de krachten die er spelen in je omgeving? Daarnaast ga je aan de slag met jezelf. Wat zijn je kernkwaliteiten en valkuilen? Wat wil ik in de toekomst bereiken en wat heb ik daarvoor nodig? Tijdens verschillende gesprekken en trainingen ga je hiernaar op zoek. Er worden handvatten geboden om een mooie toekomst in de sport tegemoet te gaan!”

Laurens den Ouden, projectleider NOC*NSF Topsport
“Ik heb het talentprogramma ervaren als een zeer welkome aanvulling op mijn nog jonge carrière. Het heeft me nieuwe inzichten en denkkaders gegeven die niet of nauwelijks in de dagelijkse (werk)setting te verkrijgen zijn. Zodoende heb ik een stap kunnen zetten ten aanzien van mijn leerdoelen (assertiviteit, zelfvertrouwen en prioriteren). Los daarvan heeft het programma mij aanknopingspunten geboden om in de toekomst verdere stappen in mijn ontwikkeling te zetten zowel zakelijk als privé. Goed aan het programma vond ik de opbouw (van inleidend naar holistisch, van abstract naar concreet) en de afwisseling/breedte. Het programma zou nog meer inspirerend kunnen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om sprekers en daarnaast zou er meer uit de kennisuitwisseling/ontwikkeling tussen de sessies gehaald kunnen worden.
Het is goed dat de sport dit doet omdat (met name) in de topsport persoonlijke ontwikkeling vaak onderschikt is aan de waan van de dag en de focus op presteren. Daarnaast is een gedeelte van de sport wellicht niet professioneel genoeg of ontbreekt capaciteit/middelen om een programma als dit te faciliteren. Het ontwikkelen van high potentials in de sport is echter essentieel voor de kwaliteit van de organisaties en het behouden/aantrekken van talentvol menselijk kapitaal.”

Joyce Leusveld, Nederlands Handbal Verbond, Coördinator Marketing & Communicatie
"Het talentenprogramma “werken in de sport” heeft mij, door de leerzame workshops, veel tools meegegeven voor mijn verdere loopbaan. De interessante sprekers maar vooral de andere deelnemers en begeleiding hebben mij geïnspireerd en aan het denken gezet over mijzelf, het functioneren binnen mijn functie en binnen mijn bond. Ik ben erg blij dat ik de kans heb gekregen om te mogen deelnemen aan dit programma."

Hein Veerman, projectleider NOC*NSF Sportparticpatie, expertise sportaanbieders
"Deelname aan het Talentprogramma Werken in de Sport heeft wat voor mij grote waarde gehad omdat je als ‘gelijkgestemden’ in de sport met elkaar kunt spiegelen, van elkaar kunt leren, je netwerk vergroot – kortom; het heeft mij weer een stap verder gebracht in mijn loopbaan binnen de sport!"

Kristel Kooij, Manager Sportparticipatie Koninklijke Nederlandse Roei Bond
"Het waren enorm leerzame bijeenkomsten waar regelmatig door de experts of de andere deelnemers een spiegel voorgehouden werd. Dit heeft mij veel inzicht gegeven hoe en wat mijn persoonlijke voorkeur is in de aanpak van zaken die ik op het werk (en privé) tegenkom. Door bewust te zijn van dit gedrag heb ik geleerd om dit soms net iets anders aan te pakken om zo wel het gewenste effect te bereiken. In het begin was het even wennen aan elkaar, maar vanaf bijeenkomst twee werden er open en eerlijke gesprekken gevoerd. Het talentprogramma is echt een toevoeging voor jonge werknemers in de sport, het was erg leuk om tegen leeftijdsgenoten te vertellen dat ook in de sport ontwikkeltrajecten zijn. Ik denk dat dit het werken in de sport voor jong professionals interessanter maakt en ik kan iedereen deelname aanraden."