Dinsdag 21 augustus 2018

Talentprogramma voor ambitieuze werknemers

Het Talentprogramma ‘Werken in de Sport’ is een op maat gemaakt programma over talentontwikkeling. De insteek van dit Talentprogramma is gebaseerd op structurele aandacht en samenwerking door sportbonden en NOC*NSF op het gebied van talentmanagement, zodat gemotiveerde jonge professionals behouden blijven voor de sport. Georganiseerd voor en door de sport. Bedoeld voor jonge talentvolle medewerkers van sportbonden, NOC*NSF, en sport gerelateerde organisaties, met frisse ideeën, die maximaal 34 jaar oud zijn en binnen nu en 2 jaar toe zijn aan een volgende carrièrestap.

Doel

Potentiële ambitieuze talenten worden uitgedaagd en geïnspireerd om nog meer uit zichzelf te halen en een steentje bij te dragen aan de doelen van de organisatie en de sport. Persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en oriëntatie in het werkveld staat centraal. De deelnemers krijgen meer inzicht in de diverse loopbaanmogelijkheden. Bovendien krijgen ze de kans in gesprek te gaan met toonaangevende personen uit de sportwereld. Denk hierbij aan directies, bestuursleden en programmaleiders. Ze brainstormen over hun loopbaan, het runnen van een sportorganisatie en het managen van programma’s in het brede krachtenveld binnen de sportbranche. Zelfwerkzaamheid en voorbereiding (commitment) zijn noodzakelijk om het optimale resultaat te bereiken.

Welke bagage heeft je medewerker hiervoor nodig?

Met dit programma kun je je talent(en) binnen jouw werkorganisatie iets extra’s bieden en inspireren. De beoogde deelnemers:

 • leiden nu al complexe opdrachten in de sport (gekenmerkt door: complexe vraagstukken, meer belanghebbenden, meer financieel belang, meer politieke besluitvorming, enzovoorts);
 • hebben ingeschat potentieel en ambitie (‘talent’);
 • zijn werkzaam op: sportbeleid en -ontwikkeling, topsport, marketing, communicatie, enzovoorts;
 • hebben een bredere scope dan alleen de eigen sportbond;
 • hebben kwaliteiten die in de toekomst nodig zijn in de sport;
 • willen verantwoordelijkheid nemen voor eigen ontwikkeling;
 • hebben minimaal 3 jaar werkervaring in de sport;
 • hebben minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • presteren bovengemiddeld;
 • kunnen en/of willen binnen twee jaar een volgende stap maken (horizontaal of verticaal);
 • zijn maximaal 34 jaar oud;
 • beschikken over de competenties omgevings- en organisatiebewustzijn, programmatisch werken, netwerken, adviesvaardigheden, persoonlijk- en verbindend leiderschap.

Jouw rol als leidinggevende

Dit traject is een investering in de ontwikkeling van jouw talentvolle medewerkers en vraagt dus ook betrokkenheid van jou als leidinggevende. Je blijft gedurende het leerproces betrokken door vooraf de leerdoelen te bespreken en tussentijds de voortgang te volgen en te bespreken. Dit kan natuurlijk prima in het reguliere werkoverleg plaatsvinden of tijdens de functioneringscyclus. Zo speel jij een belangrijke motiverende rol voor, tijdens en na dit programma.

Je wordt daarom uitgenodigd voor een tweetal bijeenkomsten gericht op de begeleiding van talenten en duurzame inzetbaarheid, met oog voor medewerker en organisatie om naar ontwikkeling en rendement te streven. Daarnaast is in de 2e helft van het programma een 3-gesprek optioneel om gezamenlijk ook de follow-up na het programma te bespreken.

Een werknemer meldt zich aan in overleg met en met akkoord van de leidinggevende.

Programma en kosten

Het Talentprogramma ‘Werken in de Sport’ is een initiatief van de samenwerkende sportbonden, NOC*NSF en sport gerelateerde organisaties. Het eerstvolgende traject - de 8e editie - wordt nog gepland en gaat van start in 2019. 

Kosten: Voor organisaties die lid zijn van NOC*NSF en de WOS was de deelnemersbijdrage van de vorige (7e) editie € 1.595,- exclusief btw. Indien de organisatie geen lid is waren de kosten € 1.795,- exclusief btw.

Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dag die op locatie (bij sportbonden, NOC*NSF, Partners in Sport of sport gerelateerde of inspirerende organisaties) worden georganiseerd.

Meld je medewerker aan!

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Jolina Broesder van NOC*NSF jolina.broesder@nocnsf.nl en 06 51311568).